Marcel Vašš

člen predsedníctva

Volám sa Marcel Vašš. Narodil som sa v roku 1973 v Nitre, kde som aj vyrastal. Vysokoškolské štúdium som absolvoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Svoju pracovnú kariéru som začal ešte popri štúdiu v rádiu Ragtime na pozícií obchodníka. Následne som na pozícii obchodníka pracoval v oblasti predaja strojov a telekomunikačných služieb. Už viac ako 15 rokov vediem firmu v oblasti internetovej reklamy, pôsobiacej vo viacerých krajinách Európy.

Žijem v Bratislave, som ženatý a mám jedno dieťa.

O politiku sa zaujímam už od deväťdesiatych rokov, avšak angažovať som sa začal len nedávno. Dôvodom bola nespokojnosť so stavom politiky a správy vecí verejných na Slovensku. Verím, že naša krajina má na viac a neustále vyhováranie sa na iných nám nepomôže. Verím, že čím viac ľudí sa bude o politiku zaujímať a bude sa angažovať na chode politických strán, o to reprezentatívnejšie zastúpenie budeme mať v parlamente a vo vláde.

V politike by som rád dosiahol to, že aj vďaka ODS v parlamente a vo vláde budú prevládať ľudia, ktorí vnímajú politiku ako šancu niečo zmeniť k lepšiemu. Verím v európske hodnoty, verím v spravodlivosť a verím v slobodný trh. Verím, že len Slovensko, ktoré bude dodržiavať tieto zásady bude slobodné, prosperujúce a bude priestorom pre každého svojho občana, v ktorom si bude môcť napĺňať svoje životné túžby a slobodne realizovať svoj potenciál.

V strane ODS – Občianski demokrati Slovenska sa venujem hlavne komunikácii s verejnosťou. Úprimne verím, že strana by mala združovať ľudí podobného názoru na fungovanie krajiny. Strana je priestorom, kde sa o týchto názoroch diskutuje a tvoria sa spoločné vízie a plány pre budúce smerovanie krajiny. Nuž a komunikácia strany s verejnosťou nemá byť len prázdnym marketingom pre získavanie voličov, ale má vyjadrovať hlboké presvedčenie jej členov a rovnako má formovať verejnú debatu na dôležité témy pre budúcnosť krajiny.