Ing. Pavel Macko, CSc.

predseda strany 

Pavel Macko je expert na obranu a bezpečnosť s 35-ročnou praxou. Vyštudoval vojenskú technickú akadémiu v Brne, vedeckú ašpirantúru absolvoval v Brne, je absolventom Univerzity národnej obrany USA vo Washingtone. Má bohaté odborné a technické vedomosti a prax, manažérske aj veliteľské skúsenosti zo všetkých stupňov velenia.

Zastával vysoké veliteľské a štábne funkcie doma a v medzinárodných štáboch. Počas kariéry bol veliteľom celoarmádnej logistiky, zástupcom veliteľa pozemných síl, náčelníkom štábu pre operácie GŠ a zástupcom náčelníka Generálneho štábu OS SR.

Presadzoval inovatívny výcvik doma aj v zahraničí. Bol nasadený v operácii ISAF a viedol medzinárodný štáb, ktorý riadil operácie v rámci celého Afganistanu. Bol zástupcom náčelníka štábu pre podporu spojeneckého veliteľstva pozemných síl v nemeckom Heidelbergu aj veliteľom jednej z hlavných súčastí síl reakcie NATO, kde bol veliteľom spojeneckej skupiny logistickej podpory (JLSG NRF) a velil implementácii novej koncepcie logistickej podpory operácií NATO.

Bol najvyššie postaveným Slovákom v štruktúrach NATO a velil spojeneckému veliteľstvu – Výcvikovému centru spoločných síl NATO. Riadil prípravu prvých dvoch príspevkov SR do bojových skupín EÚ a súčasne bol dezignovaný zástupca veliteľa operačného veliteľstva EÚ. Je častým aktívnym účastníkom medzinárodných konferencií o bezpečnosti a obrane. Riadil celý rad významných medzinárodných a slovenských projektov a cvičení.

Zamestnanie a prax:

🟩 02/2022 predseda politickej strany ODS – Občianski demokrati Slovenska

🟩 07/2020 – doteraz: nezávislý expert na bezpečnosť, stratégie a technológie

🟩 10/2018-04/2020: expert pre obranu a bezpečnosť, SPOLU – občianska demokracia

🟩 04/2016-05/2018: zástupca náčelníka generálneho štábu OS SR, Bratislava

🟩 12/2013-03/2016: 2. zástupca Náčelníka generálneho štábu, Bratislava

🟦 04/2011-12/2013: veliteľ, NATO JFTC, Bydgoszsz, Poľsko

🟩 10/2010-04/2011: náčelník štábu pre operácie Generálneho štábu OS SR, Bratislava

🟩 08/2008-09/2010: zástupca veliteľa pozemných síl OS SR, Trenčín

🟦 07/2004-07/2008: Zástupca náčelníka štábu pre podporu (DCOS Support), Spojenecké veliteľstvo pozemných síl, ALCC HQ Heidelberg, Nemecko

🔵 11/2005-02/2007: veliteľ NRF JLSG pre rotácie NRF 7 a 8, JFC HQ Brunssum, Holandsko

🔵 08/2007-02/2008: náčelník operačného štábu (CJ3) Hlavného veliteľstva misie ISAF, ISAF HQ Kábul, Afganistan

🟩 01/2003-07/2004: veliteľ Veliteľstva logistiky, Trenčín

🟩 07/2002-12/2002: zástupca veliteľa Veliteľstva, Trenčín

🟦 02/2001-06/2002: štúdium v USA, DLI a National Defense University, Priemyselná fakulta ozbrojených síl (ICAF), Washington D.C.

🟩 01/2000-02/2001: riaditeľ odboru majetku pozemných síl – zástupca riaditeľa úradu, Akvizičný úrad MO SR, Bratislava

🟩 1996-2000: riaditeľ oddelenia – zástupca riaditeľa odboru, Úrad pre výzbroj, techniku a materiál, MO SR

🟩 1994-1996: vedúci starší dôstojník-špecialista, oddelenie nákupu a odpredaja, Úrad pre výzbroj, techniku a materiál, MO SR

🟩 1993-1994: vedúci starší dôstojník – špecialista, oddelenie rozvoja informatiky a výpočtovej techniky odboru technického rozvoja, Úrad pre výzbroj, techniku a materiál, MO SR

🟩 10/1990-12/1992: interná vedecká ašpirantúra, katedra zbraňových systémov, VA Brno

🟩 12/1988-09/1990: dôstojník pre muníciu – zástupca náčelníka služby raketového a delostreleckého vyzbrojovania, 51. motostrelecký pluk, Český Krumlov

🟩 07/1988-11/1988: veliteľ čaty, 68. motostrelecký pluk, Vimperk

🟩 08/1983-07/1988: študent – profesionálny vojak, Vojenská akadémia Brno

🟩 1979-1983: študent strednej školy, Gymnázium Skalica

Úplný životopis je možné nájsť tu: https://pavelmacko.sk/o-mne/