PREDSEDNÍCTVO

PREDSEDNÍCTVO STRANY

Ing. Pavel Macko,
CSc., MSc.

predseda strany

Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová

podpredsedníčka strany

Ing. Ivan Lobotka

podpredseda strany

Ladislav Nagy

podpredseda strany


ČLENOVIA PREDSEDNÍCTVA

Ing. Jaroslav Hrehor
Mgr. Imrich Hybký
Radoslav Juríček
Ladislav Kiss
Ing. Katarína Lukáčová
Ing. Stanislav Saniga
PaedDr. Jaroslav Vaľo
Ing. Marcel Vašš