Programové skupiny

Programové pracovné skupiny

ODS – Občianski demokrati Slovenska majú aktuálne otvárajú otvorených niekoľko programových pracovných skupín, v ktorých máme skúsených a renomovaných odborníkov, ale aj perspektívnych budúcich lídrov. Naším dlhodobým cieľom je vytvoriť silné tímy, ktoré budú schopné reagovať na podnety každého rezortu štátu.

Naše programové pracovné skupiny majú tri hlavné úlohy:

 • vytvárať a aktualizovať programové východiská a volebný program strany,

 • trvale monitorovať a analyzovať dianie vo svojej oblasti a prinášať stanoviská a konštruktívne názory,

 • dlhodobo stimulovať a generovať odbornú diskusiu a spoluprácu nielen vo svojej oblasti, organizovať odborné podujatia, diskusie a semináre.

Naša strana postupne rastie a pridávajú sa k nám ďalší odborníci a angažovaní občania, ktorým leží na srdci ďalší osud krajiny. Nechceme však budiť falošný dojem, že sme strana odborníkov, ktorá nikoho nepotrebuje a má dostatok odborníkov na všetky oblasti. Žiadna politická strana na Slovensku nemá vo svojich radoch toľko expertov, žeby odborne úplne pokryla aspoň jeden rezort.

Veríme, že úlohou politikov je moderovať odbornú diskusiu, vypočuť si expertov a osvojiť si tie ich návrhy, ktoré sa zhodujú s programovou líniou strany. Úlohou nás politikov je tieto návrhy politicky presadiť a zabezpečiť ich odbornú realizáciu.

Aj keď si chceme ponechať politickú kontrolu a politické rozhodovanie o činnosti našich programových pracovných skupín, otvárame ich aj spolupráci s našimi sympatizantmi a externými expertmi a ich združeniami. Týmto vyzývame aj odborníkov mimo politiky, aby sa zapojili do práce našich programových pracovných skupín.

Aktuálne máme vytvorené nasledujúce programové pracovné skupiny zodpovedajúce súčasným rezortom:

 • Doprava a výstavba
 • Financie
 • Hospodárstvo s podskupina pre oblasti
  • Podnikanie
  • Sieťové odvetvia
 • Investície, regionálny rozvoj a informatizácia
 • Kultúra
 • Obrana
 • Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Spravodlivosť
 • Školstvo
 • Vnútorná správa s podskupinami pre oblasti
  • Bezpečnosť
  • Verejná správa
 • Zamestnanosť, rodina a sociálne veci
 • Zahraničné veci a Európske záležitosti
 • Zdravotníctvo
 • Životné prostredie
 
 

Ďalej máme vytvorené nezávislé programové pracovné skupiny:

 • Ochrana hospodárskej súťaže
 • Analýzy a integrácie