Revízna komisia

Revízna komisia

Ing. Viktor Čop

Ing. Ján Hajdu

Jozef Valentovič