Slavomír Olšovský

3. podpredseda strany 

Slavomír Olšovský (1972) sa narodil v Bojniciach. Po ukončení Výberového Gymnázia so sídlom v Banskej Štiavnici začal navštevovať Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde absolvoval magisterské štúdium. Už počas štúdia sa zaoberal právom duševného vlastníctva so zameraním na autorské a príbuzné práva. Po skončení štúdií pracoval od roku 1995 na Právnom oddelení Slovenského ochranného zväzu autorského, kde mal na starosti zahraničné vzťahy. V roku 2001 sa stal riaditeľom Národnej skupiny Medzinárodnej federácie fonografického priemyslu SNS IFPI. Od roku 2006 pracuje v organizácii medzinárodnej spolupráce. Vo voľnom čase sa venuje odbornej publikačnej činnosti, publicistike a tvorbe podcastových relácií.