NAŠE TÉMY

macko-kongres

Plné znenie prejavu Pavla Macka o politickom smerovaní strany z kongresu zo dňa 26.11.2022

Prečo sme založili novú stranu?

Pred dvomi rokmi sme dospeli k poznaniu, že žiadna z aktuálnych politických strán nespĺňa naše očakávania a morálny hodnotový profil, ktorý by garantoval, že v takejto strane by sme mohli naplno realizovať našu predstavu o budovaní spravodlivého a moderného Slovenska, v ktorom sa čestným a iniciatívnym občanom a podnikateľom dobre žije a pracuje.

Súčasné politické strany ani za 33 rokov nedokázali zabezpečiť pre občanov slušnú spoločnosť, stabilnú demokraciu a skutočne funkčný právny štát. Sme občianska a demokratická strana a v strede …..

Naše témy

Slovenské vlády posledné roky zanedbávali štát a venovali sa takmer výlučne činnostiam smerujúcim k zvyšovaniu volebných preferencií prostredníctvom rozdávania peňazí vo forme dávok a bonusov.

Sme presvedčení, že je potrebné zmeniť riadenie našej krajiny, ktoré je charakteristické tým, že štát “prejedá” vyprodukované peniaze a potom sa spolieha na to, že niekto príde a opraví všetko, čo je zanedbané.

Žijeme v dobe, keď zlyháva dôvera v spravodlivosť, máme zanedbané zdravotníctvo, školstvo, digitalizáciu, máme nízku efektivitu štátnej správy, mešká výstavba diaľnic, veda a výskum zaostávajú za svetovou úrovňou… 

Nízka politická kultúra traumatizuje spoločnosť, čo má presah aj do bežných medziľudských vzťahov.

Nebudujeme dostatočne našu budúcnosť, nenapredujeme dosť rýchlo a mladí ľudia húfne odchádzajú do zahraničia.

Slovensko potrebuje reštart, a to takmer vo všetkom, čo štát riadi.

Prišiel čas na zásadnú zmenu.

ODS – Občianski demokrati Slovenska prinášajú zmenu do politiky a riadenia štátu. ODS prináša víziu pre moderné, demokratické a prosperujúce Slovensko.

spravodlivost-web

Všetci občania majú právo žiť v právnom štáte. Potrebujeme vytvoriť podmienky a prinavrátiť dôveru ľudí v čestnú a kvalitnú prácu vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, ako aj v samotnú spravodlivosť. ODS je pripravená presadiť zásadnú zmenu systému tak, aby sa občania mohli spoľahnúť na nezávislosť inštitúcii bez akéhokoľvek zásahu politikov alebo korupčných skupín.

Spravodlivosť

ODS je strana, ktorá presadzuje sociálnu trhovú ekonomiku. Je to najlepší ekonomický model pre ľudí, ktorí chcú slobodu, bezpečnosť a prosperitu. Malé a stredné podniky spolu s veľkým priemyslom tvoria chrbticu našej ekonomiky. Naša ekonomika čelí novým výzvam globalizácie, digitalizácie a klimatickým zmenám, a preto potrebujeme lídrov, ktorí budú schopní na tieto zmeny účinne reagovať. ODS je pripravená prevziať zodpovednosť a byť lídrom potrebnej zmeny.

Ekonomika

Potrebujeme moderné a efektívne zdravotníctvo. Aby takým bolo, čaká nás veľa práce. V tomto sektore panuje nespokojnosť na strane zdravotníkov aj pacientov. ODS prináša víziu, ako zlepšiť pracovné podmienky zdravotníkov, dobehnúť zameškané investície do nemocníc a zlepšiť fungovanie systému. Potrebujeme efektívnosť použitia finančných prostriedkov v prospech zdravia občanov.

Zdravotníctvo

Spolu sme silnejší než osamote. Chceme byť európski a zároveň zostať transatlantickí. Naše hodnoty a naše pevné miesto je v EÚ, v západnom svete a v NATO. ODS sa zasadzuje za zahraničnú politiku spolupráce a integrácie. Naši zástupcovia v EÚ a NATO musia byť viac aktívni a iniciatívni, aby spoluformovali spoločnú politiku týchto organizácii. ODS prichádza s konkrétnou víziou a odbornosťou, ktorá to všetko zabezpečí.

Zahraničie a obranná politika

Občania Slovenska potrebujú demokratickú, zodpovednú a kompetentnú vládu. ODS takúto vládu ponúka a bude otvorená spolupráci s partnermi, ktorí takéto hodnoty s nami budú zdieľať a rozvíjať. Potrebujeme vládu, ktorá počúva rady odborníkov a nebojí sa presadzovať dôležité zmeny. Potrebujeme vládu, ktorá zabezpečuje potreby krajiny a nevenuje sa len politickému marketingu a svojim straníckym a osobným záujmom. ODS má vo svojom jadre ľudí, ktorí vedia čo Slovensko potrebuje a vedia ako na to.

Politika a výkon vládnej moci

skola a vyskum web

ODS má riešenia, ktoré zlepšia budúcnosť pre všetky deti našej krajiny. Veríme, že každé dieťa má právo dostať šancu rozvíjať svoj talent. Zabezpečia nám to však len tie najlepšie školy, vrcholové vzdelávacie inštitúcie a moderná forma učenia. Chceme zvedavé deti, aby sa z nich stali kreatívni pracovníci a špičkoví výskumníci. ODS presadí lepšie podmienky pre pedagógov, zmenu systému vzdelávania, podporí kreativitu a iniciatívu výnimočných pedagógov a prinavráti nášmu vzdelávaniu stratený kredit.

Vzdelávanie a výskum

Pracovné podmienky v práci sú rovnako dôležité, ako zárobok na živobytie. Práca znamená dôstojnosť a dôvod na hrdosť. Naším cieľom je zabezpečiť pre čo najväčší počet ľudí také podmienky, aby tieto atribúty boli splnené. Sociálne zabezpečenie tiež patrí k strategický témam, ktorými sa chceme zaoberať. ODS v tom má jasno, na sociálne dávky je možné vynaložiť len toľko, koľko pracujúci ľudia zaplatia, a nie koľko sa politici rozhodnú rozdať.

Práca a sociálne zabezpečenie

Stabilné verejné financie sú pre ODS absolútnym základom. Máme v tom jasno, nemôžeme minúť viac, ako máme. Dlhodobo vyrovnaný rozpočet a nezvyšovanie dlhu sú základom stability. Prístup k verejným financiám potrebuje zmenu, od sústredenia sa na udržiavanie súčasného stavu musíme prejsť na zabezpečenie budúcnosti a rozumné investície. Chceme našim deťom zanechať krajinu bez dlhov a s príležitosťami pre rozvoj.

Rozpočet, financie a dane

Cestovať, učiť sa, obchodovať a žiť bez hraníc – to je to, čo nám dnešná Európa ponúka. Spoločná ekonomika a euro sú našou príležitosťou pre prosperitu a dobrý život. Svet sa mení a iba ako silné spoločenstvo liberálnych demokracií v ňom dokážeme uspieť. Sme za modernú a otvorenú Európu, ktorá je ekonomicky, diplomaticky aj vojensky silná a dokáže viesť globálnu politiku. Chceme, aby naša krajina v nej bola sebavedomá, rešpektovaná, mala jasnú národnú víziu a primeraný hlas.

Slovenská Európa

Dobrá a fungujúca rodina je základom každej spoločnosti. Veríme, že rodiny by mali žiť spolu tak, ako chcú. Štát musí podporovať rodiny a vytvárať podmienky, v ktorých budú mať členovia rodiny viac času jeden pre druhého. Lepšie zosúladenie rodiny a práce, a presadenie úľav na daniach a odvodoch považujeme za veľmi dôležitý aspekt, ktorý patrí medzi naše najvyššie priority.

Rodiny

Vo vidieckych oblastiach žije takmer polovica obyvateľov našej krajiny. Chceme, aby tieto oblasti zostali atraktívne a vhodné na bývanie aj v budúcnosti. Udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo sú preto rovnako dôležité ako živé remeslá a zdravé malé a stredné podniky. Naším cieľom sú rovnaké životné podmienky v meste a na vidieku, pričom chceme výrazne podporiť vidiecke poľnohospodárstvo, produkujúce kvalitné, ekologické potraviny, ktoré budú podporované naším štátom.

Poľnohospodárstvo a vidiek

Sloboda a bezpečnosť ľudí našej krajiny je prioritou, ktorú ODS chápe ako jednu z najdôležitejších súčastí života na Slovensku. Bežní občania sa musia cítiť bezpečne doma, v práci, na ulici, vo dne aj v noci. Potrebujú sa spoľahnúť na to, že poriadok je zabezpečený a všetky bezpečnostné zložky fungujú pre občanov. Potrebujú žiť v krajine, kde korupcia a organizovaný zločin nemá miesto a politické tlaky neovplyvňujú činnosť zložiek, ktoré sa starajú o bezpečnosť. ODS má riešenia, ako tento stav zabezpečí.

Bezpečnosť

Energetická politika a klíma web

Energie poháňajú náš priemysel, udržiavajú v našich domácnostiach svetlo, moderné zariadenia a teplo. Zabezpečujú mobilitu a internet. Udržujme a rozvíjajme zdroje, ktoré nekazia klímu na našej planéte. Táto zmena už prebieha a musíme ju riadiť tak, aby sme bezpečne a ekonomicky prešli čo najskôr na ekologické zdroje energie. Je to nielen potrebné a správne, ale je to aj nová príležitosť pre naše firmy a pre nové pracovné miesta.

Energetická politika a klíma

ochrana-spotrebitela-web

Chceme dobre žiť, nakupovať, investovať. Chceme robiť správne veci pre naše zdravie, pre klímu, pre naše rodiny. Svet nám otvára veľa nových príležitostí, ale aj mnohé nástrahy. Potrebujeme jasné pravidlá. Je nevyhnutné, aby sa každý mohol sám rozhodnúť, čo chce. Cieľom ODS je, aby boli spotrebitelia poctivo informovaní a chránení pred podvodmi, a to účinnou právnou ochranou a jasným označením. Pretože práva spotrebiteľov sú aj základom občianskeho práva.

Ochrana spotrebiteľa

Herci, speváci a ďalší umelci nemôžu existovať bez publika a priestorov na prezentáciu svojho umenia. ODS podporuje kultúru a umenie na Slovensku, pretože obohacujú našu spoločnosť a robia ju súdržnejšou. Kultúra podporuje kreatívne myslenie a prispieva k lepšiemu životu. Garantujeme slobodu médií. Sme presvedčení, že kvalitné verejnoprávne média bez politického vplyvu sú dôležité pre zdravý vývoji demokratickej spoločnosti.

Kultúra a média

Doprava a výstavba web

Ľudia by mali mať možnosť žiť tam, kde sa cítia doma. Preto ODS prikladá veľký význam infraštruktúre, doprave, výstavbe a bývaniu. Bývanie má byť maximálne dostupné kdekoľvek na Slovensku, preto musíme systematicky vytvárať podmienky pre výstavbu vlastného a nájomného bývania. Potrebujeme dobudovať diaľnice, udržiavať všetky cesty v dobrom stave, skvalitniť železničnú dobravu. Je nevyhnutné, aby sa naši občania pohodlne dostali do škôl, za svojou prácou aj za zábavou. Docielime, že sa naša krajina stane prístupnejšou po zemi aj zo vzduchu pre turistov aj investorov.

Doprava a výstavba

Slovensko potrebuje silné regióny, mestá a obce. ODS je silným a spoľahlivým partnerom komunálnych celkov. Komunálna správa zabezpečuje pre občanov veľa služieb v súvislosti so vzdelaním, zdravotníctvom a životom v našich komunitách.  Preto štát musí vytvoriť vhodné prostredie na to, aby ľudia mohli žiť podľa vlastných predstáv. Komunálna správa musí mať podmienky a prostriedky na to, aby skvalitňovala verejný priestor, lepšie organizovala kultúrny, športový a spoločenský život vo svojich komunitách.

VÚC, mestá a obce

Na Slovensko prichádzajú žiť zo zahraničia ľudia z rôznych dôvodov. Či už utekajú pred vojnou, kedy je  našou povinnosťou im pomôcť, alebo prichádzajú za prácou, resp. štúdiom. Migrácia je pre našu krajinu aj príležitosťou, musíme ju však mať pod kontrolou. ODS navrhne a zrealizuje zavedenie programov pre integráciu našich nových spoluobyvateľov tak, aby sa stali súčasťou našej spoločnosti a my sme maximálne využili ich potenciál pre náš spoločný rozvoj. Riadená migrácia je nástroj, ako posilniť rozvoj našej krajiny a vyriešiť stav v sektoroch hospodárstva, kde má Slovensko akútny nedostatok pracovníkov.

Inklúzia a integrácia