Vízia strany ODS

Vízia strany ODS – Občianski demokrati Slovenska

Prečo chceme novú stranu?

Súčasné politické strany ani za 30 rokov nedokázali zabezpečiť pre občanov slušnú a stabilnú demokraciu a skutočne funkčný právny štát. Sme občianska demokratická strana a v strede našej pozornosti sú občania. Chceme tvoriť silnú politickú protiváhu ľavicovým a ľavicovo-populistickým stranám, ktoré len spotrebúvajú zdroje, ale nestarajú sa o dlhodobú budúcnosť krajiny. My sa sústredíme na vytváranie zdrojov pre lepší život občanov. Zároveň ponúkame občanom rozumnú stredopravú alternatívu k pravicovým populistom a extrémistom. Chceme budovať silné, demokratické a prosperujúce Slovensko sebavedomých občanov, v ktorom sa darí poctivým, šikovným a usilovným a ktoré stíha darebákov.

Naša vízia: Silné a prosperujúce Slovensko

Naším cieľom je dlhodobo prosperujúce, silné a bezpečné Slovensko pre všetkých občanov. Naše hlavné úsilie sa zameriava na vytváranie podmienok pre silnú ekonomiku bez zbytočných byrokratických prekážok, a to nielen na západe Slovenska, ale aj v strede a na východe krajiny. Len silná, moderná a dlhodobo udržateľná ekonomika dokáže vytvoriť dostatok zdrojov na uspokojovanie potrieb všetkých občanov. Chceme Slovensko, v ktorom sa darí veľkým firmám aj usilovným občanom a drobným podnikateľom. Chceme modernú vedomostnú ekonomiku s vyššou pridanou hodnotou, okolo ktorej sa rozvíjajú súvisiace služby, nielen montážne haly s nízkymi platmi.

Silná ekonomika:
• zabezpečí prácu a sebarealizáciu pre všetkých na celom území Slovenska,
• zabezpečí príjem štátu pre podporu najslabších, aby sa oni a ich deti vedeli presadiť,
• umožní dlhodobo udržateľnú rozumnú zelenú ekonomiku a zachovanie krásy našej krajiny pre naše deti a vnukov,
• posilňuje našu pozíciu a hlas v Európe,
• umožní bezpečnosť a spravodlivosť pre všetkých občanov.

Naše priority
Silná ekonomika je základ všetkého. Naším cieľom je čistá príroda, vzdelaná a spokojná populácia, bezpečná krajina s dobrými medzinárodnými vzťahmi, udržateľná ekonomika a udržateľný sociálny systém. Silné a dlhodobo prosperujúce Slovensko dosiahneme, ak sa zameriame na štyri hlavné piliere, na ktoré sa prioritne sústredí naša politika:

1. Moderné Slovensko

Na dlhodobý rozvoj silnej ekonomiky potrebujeme vzdelaných a životaschopných občanov a preorientovať sa na výrobu a služby s vyššou pridanou hodnotou. Preto sa zameriavame na zásadnú modernizáciu školstva, podporu vedy a inovácií a hlavne na zlepšovanie podmienok pre podnikanie a investovanie.

2. Zodpovedne riadené Slovensko

Ak chceme dlhodobo prosperovať, musí skončiť drancovanie našich prírodných zdrojov, masívne výruby lesov a úbytok najlepšej poľnohospodárskej pôdy. Musíme krajinu riadiť tak, aby sme ju ďalším generáciám odovzdali v lepšom stave, ako sme ju dostali. Budeme sa pripravovať na dôsledky klimatických zmien, pomáhať nášmu poľnohospodárstvu adaptovať sa na ne a zabezpečovať produkciu kvalitných potravín, ale aj krajinnú tvorbu. Budeme presadzovať takú zelenú ekonomiku, ktorá bude znižovať surovinovú a energetickú náročnosť a súčasne vytvárať reálne hodnoty a zisk. Realizovať je to možné len s pomocou kvalitnej a efektívnej štátnej správy, pre ktorú budú chcieť pracovať špičkoví odborníci.

3. Bezpečné a integrované Slovensko

Naším cieľom je sebavedomé vystupovanie a dôstojná pozícia Slovenska v Európskej únii a NATO. Chceme maximálne využívať výhody členstva Slovenska v spoločnej ekonomike, slovenské firmy musia byť zároveň úspešné európske firmy. Ak budeme spoľahlivým a aktívnym členom systému kolektívnej obrany, naša bezpečnosť bude lacnejšia a pevnejšia. Domácu bezpečnosť a spravodlivosť pre všetkých zabezpečia len profesionálna a efektívna polícia, prokuratúra, fungujúce spravodajské služby a súdy, v ktorých budú pracovať čestní profesionáli nezávislí na politických stranách.

4. Moderný a zodpovedný sociálny štát

Silná ekonomika umožní bohatý štát, ktorý aktívne pomáha sociálne slabším vymaniť sa z chudoby, ktorý sa vie postarať o slabých a umožní dôstojnú starobu a opateru seniorom. Solidarita, dôstojný život a rešpektovanie občianskych práv nie je luxus, ale musí byť štandardom v 21. storočí. Na jeho dosiahnutie budeme hľadať nový zodpovedný sociálny model spoločnosti.

Naše hlavné nástroje pre silnú ekonomiku a úspešné Slovensko:

• férové a motivačné podnikateľské a daňové prostredie pre firmy aj zamestnancov,
• stabilné, férové a pro-podnikateľské právne prostredie,
• podpora exportu a internacionalizácie ekonomiky
• podpora vzdelávania, výskumu a inovácií,
• efektívna a funkčná štátna správa,
• atraktívne regionálne centrá s kvalitnými univerzitami, kultúrou, nemocnicami a regionálnou dopravou,
• kvalitné a profesionálne riadené zdravotníctvo.