ČO TREBA VEDIEŤ O VAKCÍNE A OČKOVANÍ NA COVID 19

ČO TREBA VEDIEŤ O VAKCÍNE A OČKOVANÍ NA COVID 19

V týchto dňoch sa na Slovensku začína s očkovaním proti COVID 19, keďže vakcína proti tomuto ochoreniu, bola vyvinutá za relatívne krátky čas, mnoho ľudí má pochybnosti o jej účinnosti a bezpečnosti. Na najčastejšie otázky ohľadom vakcíny odpovedá náš expert na zdravotníctvo MUDr. Oliver Petrík, PhD. prednosta detského ARO Detskej nemocnice v Banskej Bystrici.

Čo je princíp očkovania proti COVID 19?
Vakcína, ktorá má byť aktuálne požitá na očkovanie, je umelo vytvorená časť vírusu, ktorá je zodpovedná za spustenie imunitnej reakcie organizmu. V dôsledku tejto reakcie bude mať organizmus vytvorené protilátky proti vírusu a v prípade, že príde do kontaktu s vírusom, tak dokáže omnoho rýchlejšie zareagovať a nedôjde k množeniu vírusu v tele a zaočkovaná osoba neochorie.

Môže vakcína spustiť ochorenie COVID 19?
Vakcína obsahuje umelo vytvorenú časť vírusu, ktorá ma vyvolať imunitnú reakciu, takže môžeme pociťovať niektoré príznaky ako sú bolesti, teploty, slabosť… Vakcína ale nevyvolá celkové ochorenie, a preto je bezpečná

Aké komplikácie môže vakcína spôsobiť?
Okrem hore uvedených príznakov, môže vakcína spôsobiť aj alergickú reakciu a obzvlášť u alergikov. O tomto fakte by mali byť informovaní pracovníci, ktorí budú prevádzať očkovanie, aby zvýšili dohľad nad očkovaným. Vakcinácia určite nespôsobuje autoimunitné ochorenia, nádorové ochorenia a iné komplikácie, ktoré zástupcovia proti vakcinácii prezentujú.

Budú sa môcť dať zaočkovať aj deti a tehotné ženy?
Vakcinácia je zatiaľ určená pre ľudí starších ako osemnásť rokov. Keďže pre krátkosť času zatiaľ neprebehli klinické testy na deťoch a tehotných ženách, títo sa očkovať nebudú. Pri deťoch je priebeh ochorenia zvyčajne mierny, prípadne sú len tichými prenášačmi.

Ako pomôže vakcinácia s bojom proti pandémii?
Treba si uvedomiť, že nie je možné v jednom okamihu zaočkovať celú populáciu. Preto je potrebné viesť stratégiu očkovania tak, aby sme čo najskôr ochránili vysokorizikové skupiny obyvateľstva. Výsledkom bude pokles hospitalizovaných pacientov a pacientov na umelej pľúcnej ventilácii. Takto odľahčený systém sa potom dokáže omnoho efektívnejšie starať o pacientov, ktorí nestihli byť zaočkovaní a potrebujú zdravotnú starostlivosť.

Vakcína nie je všeliek na pandémiu.
Dnes nevieme ešte presne povedať, ako dlho bude pretrvávať imunita po zaočkovaní a preto bude určite potrebné preočkovanie. Ďalším faktom je, že nie všetci sa dajú zaočkovať, a tak stále bude skupina obyvateľstva, ktorá môže byť prenášačom, a tak isto môžu aj ochorieť. V neposlednom rade vírus vždy mutuje a mení sa. Preto je možné, že v ďalšom období dôjde k mutácii pred ktorou dnešné vakcíny nebudú chrániť a budeme sa musieť znova očkovať.

Na čo nezabudnime.
Aj po zaočkovaní sa môžeme stať nosičmi vírusu (očkovanie bude chrániť proti prepuknutiu ochorenia, ale nemusí chrániť proti nosičstvu). Preto bude potrebné stále dodržiavať základné opatrenia, aby sme týmto ochorením neohrozovali našich blízkych.

viac informacii o MUDr. Oliver Petrík, PhD. https://sk.linkedin.com/in/oliver-petrik-018052141

ŠTÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV VYDAL NASLEDUJÚCE USMERNENIE O VAKCÍNE NA COVID 19

Písomná informácia pre používateľa (príbalový leták)
https://www.sukl.sk/buxus/docs/COMIRNATY_PIL_Pacienti.pdf

Súhrn charakteristických vlastností lieku (pre zdravotníckych pracovníkov)
https://www.sukl.sk/…/Reg…/COMIRNATY_SPC_Zdravotnici.pdf