Dôchodky – namiesto údržby potrebujeme systémovú zmenu!

Minister Krajniak navrhuje zmeny, ktoré perspektívne zmenšia budúce deficity prvého piliera. Ide o zmenšenie zvyšovania dôchodkov v pomere k rastu priemernej mzdy.

Oceňujeme, že minister vníma problém a snaží sa ho riešiť.

Druhým dychom však musíme povedať, že drobné údržbárske zmeny prvého dôchodkového piliera len odvádzajú pozornosť od toho, že k dôchodkovému veku sa blížia silné ročníky narodené v 70 rokoch, ktoré navyše nedoniesli dostatok detí a aj z nich veľa odišlo do zahraničia. Ľuďom treba jasne povedať, že s budúcimi dôchodkami máme zásadný problém. Priebežný 1. pilier dôchodkového zabezpečenia (súčasní pracujúci platia súčasným dôchodcom) je dlhodobo deficitný a teda neudržateľný.

Zlyhanie ministra Krajniaka vidíme my v ODS v tom, že zatiaľ neprispel k posilneniu 2. a 3. dôchodkového piliera, ktoré sú kapitálové (človek si sporí sám pre seba). ODS presadzuje zlepšenie podmienok sporenia na dôchodok v 2. a 3. pilieri, a rovnako aj iné formy dlhodobého sporenia so zvýhodnením, ak k čerpaniu prostriedkov dôjde až v dôchodkovom veku. Zároveň sa týmito opatreniami vytvorí kapitál využiteľný pre fondové investície do nehnuteľností, aj do firiem u nás na Slovensku aj v zahraničí. Namiesto toho, aby sme kapitál vyvážali do daňových rajov, urobme mu podmienky, aby zostal doma. Aj cez dôchodkové kapitálové sporenie.