ODMIETAME HRUBÉ ÚTOKY NA USTAVNÝ SÚD SR

Poslanec NR SR Erik Tomáš (Hlas – SD) v diskusnej relácii RTVS „O 5 minút 12“ 9. januára 2022 hrubým spôsobom napadol Ústavný súd SR, o ktorom vyhlásil, že ZMARIL REFERENDUM. Odmietame zneužívanie priestoru vo verejno-právnej televízii na šírenie dezinformácií a podnecovanie vášní svojich podporovateľov a vytváranie dojmu, že Ústavný súd konal proti Ústave SR a základným právam občanov.

Pánovi poslancovi pripomíname, že už nie je reportér komerčnej televízie ani mediálny poradca Roberta Fica, ale poslanec Národnej rady SR. Je povinný rešpektovať Ústavu SR a vo verejnom aj súkromnom živote je povinný dodržiavať ústavou predpísaný poslanecký sľub. Ako ho náhodou pán poslanec E. Tomáš zabudol, tak mu ho pripomíname. Podľa čl. 75 Ústavy SR sľub poslanca znie:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“

Pán poslanec má, ako každý jeden občan, právo na svoj názor. Sem patrí aj právo komentovať rozhodnutia Ústavného súdu SR alebo ich odôvodnenia, prípadne prezentovať odlišný právny názor. Ale je neprípustné, aby poslanec parlamentu verejne napádal kompetenciu Ústavného súdu SR podľa čl. 125b Ústavy SR a jej výkon verejne označoval za marenie referenda alebo nezákonný postup. Takýto postup pána poslanca zbytočne polarizuje spoločnosť a podnecuje občanov k nerešpektovaniu základných inštitúcií právneho štátu a ich kompetencií.

ODS – Občianski demokrati Slovenska odmietajú zneužívanie ťaživej situácie občanov v dôsledku pandémie na politické ciele a presadzovanie mocenského prevratu v rozpore Ústavou SR a demokratickými princípmi. Jedným zo základných pilierov demokracie je pravidelné striedanie moci na základe výsledkov všeľudových a slobodných volieb.

Odmietame nátlakové metódy a zneužívanie referenda na odstránenie alebo eróziu základných princípov zastupiteľskej demokracie. Rešpektujeme vôľu ľudu v zákonnom referende. Ale sme zásadne proti tomu, aby časté referendá slúžili na cyklickú revíziu volebných výsledkov vždy, keď si to zmyslia neúspešní politici. Vlády musia mať schopnosť prijímať aj nepopulárne opatrenia. Nemôžu konať len tak, aby sa vyhli kritike alebo referendu za zmenu volebných výsledkov.

Foto: Erik Tomáš (facebook)