Vznikla nová strana ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA

V júni tohto roku oznámila skupina angažovaných občanov na čele s Pavlom Mackom začiatok zberu podpisov potrebných na vznik strany ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA.
 
Po vyzbieraní dvoch tretín podpisov sa však pandemická situácia začala opäť prudko zhoršovať a z dôvodu ochrany zdravia zber podpisov pozastavili. V tom čase podalo občianskym demokratom pomocnú ruku hnutie Trebišov nahlas a súhlasilo s transformáciou hnutia na stranu ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA.
 
Celý proces sa zavŕšil v sobotu 4. decembra na transformačnom kongrese.
 
Z dôvodu protipandemických opatrení sa kongres ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA konal online. Počas neverejnej časti prebehla zmena názvu, schválenie nových stanov, voľba vedenia a orgánov strany.
 
ODS – Občianski demokrati Slovenska na dnešnom kongrese zvolili nasledovné vedenie strany:
 
predseda: Pavel Macko
 
1. podpredseda: Roman Dianiška
2. podpredsedníčka: Milena Fejérová
3. podpredseda: Slavomír Olšovský
 
členovia predsedníctva:
Imrich Hybký
Zuzana Kotrus Rákociová
Kristína Slezáková
Radoslav Škraban
Marcel Vass
 
Verejná časť sa konala za účasti čestných hostí, záujemcov o členstvo a médií. Po príhovore predsedu strany Pavla Macka predstavili novozvolení podpredsedovia strany Tucet opatrení, ktoré tvoria základ programu strany ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA.
 
ODS predstavili prvých päť pracovných skupín pre zdravotníctvo, spravodlivosť, ekonomiku, obranu a bezpečnosť, zahraničné veci a odborníkov, ktorí budú skupiny zastrešovať. Ďalšie pracovné skupiny budú predstavované postupne.
 
Nasledoval príhovor čestných hostí. Predseda strany Spolu Miroslav Kollár povedal, že ak nechceme našu krajinu prenechať populistom, socialistom a fašistom, musíme spolupracovať.
 
Líder mimoparlamentnej strany Šanca Viliam Novotný ponúkol ODS spoluprácu v komunálnych voľbách a vyslovil prianie, aby projekt vzniku ODS a následnú spoluprácu viacerých stredopravých strán zažil rovnaký úspech ako projekt spojenia ODS, KDÚ-ČSL a TOP 09 do koalície Spolu v Českej republike.
 
Kongres strany ukončil predseda Pavel Macko, ktorý rovnako zdôraznil potrebu spolupráce, ktorá pomôže Slovensku stať sa silnou a úspešnou krajinou.