Akou politickou stranou chceme byť?

Chceme tvoriť silnú politickú protiváhu ľavicovým a ľavicovo-populistickým stranám, ktoré len spotrebúvajú zdroje, ale nestarajú sa o dlhodobú budúcnosť krajiny. My sa sústredíme na vytváranie zdrojov pre lepší život občanov. Zároveň ponúkame občanom rozumnú stredo-pravú alternatívu k pravicovým populistom a extrémistom. Chceme budovať silné, demokratické a prosperujúce Slovensko sebavedomých občanov, v ktorom sa darí poctivým, šikovným a usilovným a ktoré stíha darebákov.

1. Prečo sme v politike

• Sme moderná, ekonomicky orientovaná pravicova strana so silným sociálnym programom pre tých, ktorí pomoc štátu potrebujú.

• Našou úlohou je opraviť tento štát a jeho inštitúcie, decentralizovať a profesionalizovať jeho správu a dať priestor iniciatíve občanov.

• Naším cieľom je silné a prosperujúce Slovensko.

• Naše hodnoty sú vyjadrené v Bystrickej deklarácii Občianskych demokratov Slovenska a na ich vrchole je sloboda a spravodlivosť pre všetkých.

• Naše princípy sú presadzovanie zdravej konkurencie a jasné pravidlá.

• Našou cestou je zásadná decentralizácia a výkonný profesionálny štát, ktorý minimálne obmedzuje občanov.

2. Princípy pre fungovanie strany ODS

Nechceme budovať politickú eseročku, ani za nami nestojí skupinka zbohatlíkov. Naša strana chce priniesť aj nové tváre do politiky a umožniť občanom podieľať sa na politickej práci v strane, ktorú charakterizuje:

• jasná ideológia,

• profesionálna organizácia a štruktúry,

• vnútorná demokracia a kultúra diskusie,

• vysoká motivácia uspieť.