Podporte nás finančne

Podporte nás finančne

Naša strana je financovaná výhradne z dobrovoľných finančných príspevkov členov strany a z príspevkov ľudí, ktorí zdieľajú naše hodnote.

Ďakujeme Vám za rozhodnutie podporiť nás. 100% vášho príspevku bude použité na politickú prácu ODS a to hlavne na propagáciu našich myšlienok a postojov.

Bežné dary sa pohybujú od 30€ do 50€, máme však aj darcov s vyššími čiastkami. Vážime si podporu v akejkoľvek výške.

Našu stranu môžete podporiť finančným darom. V zmysle zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach postupujte prosím v závislosti od výšky daru a to nasledovne:

1. Ak ste sa rozhodli darovať ODS čiastku, ktorá v kalendárnom roku nepresiahne 1.000,- EUR, môžete nám tento finančný dar poskytnúť bankovým prevodom na účet vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., č. účtu v tvare IBAN: SK07 0900 0000 0051 9070 0640, pričom do poznámky pre prijímateľa musíte uviesť nasledovné údaje DAR_MENO_PRIEZVISKO_ADRESA TRVALEHO BYDLISKA (podmienkou je trvalé bydlisko na území SR).

2. Ak chcete darovať finančné prostriedky ako právnická osoba, tak do poznámky uveďte prosím údaje o darcovi v tvare DAR_NAZOV FIRMY_ICO_SIDLO (podmienkou je sídlo na území SR). Za dar vopred srdečne ďakujeme.

3. Ak ste sa rozhodli darovať ODS čiastku, ktorá v kalendárnom roku presahuje 1.000,- EUR, tak nás prosím kontaktujte na adrese kancelar@ods.sk , nakoľko za týchto podmienok je potrebné podpísať darovaciu zmluvu. Túto zmluvu po dohode s kancelárom bude možné podpísať aj elektronicky.

Vážime si vašu podporu!