PRIDAJTE SA K NÁM DO ODS

V prvom rade ďakujeme za Váš záujem o členstvo v ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA. Ešte pred samotnou žiadosťou o členstvo v nižšie uvedenom texte nájdete základné informácie, ktoré by ste si mali ako záujemca o členstvo prečítať a stotožniť sa s  nimi.

Kto je ODS a akí by sme chceli byť

My v ODS – Občianski demokrati Slovenska chceme tvoriť silnú politickú protiváhu ľavicovým a ľavicovo-populistickým stranám, ktoré len spotrebúvajú zdroje, ale nestarajú sa o dlhodobú budúcnosť krajiny. Zároveň ponúkame občanom rozumnú stredopravú alternatívu k pravicovým populistom a extrémistom. Chceme budovať silné, demokratické a prosperujúce Slovensko sebavedomých občanov, v ktorom sa darí poctivým, šikovným a usilovným a ktoré stíha darebákov.

Koho hľadáme

Hľadáme aktívnych ľudí, ktorí majú podobné smerovanie ako my – pravicoví, proeurópsky orientovaní ľudia. Hľadáme aj ľudí, ktorí chcú ísť do politiky na komunálnej alebo aj národnej úrovni, ale aj ľudí ktorí majú celkovo záujem o politiku, musia to však byť ľudia slušní, ktorí chcú zmeniť Slovensko, aby sa tu oplatilo žiť a pracovať. Zároveň sa však títo ľudia musia hlavne aktívne zapojiť do budovania strany a aktívne sa podieľať na tejto práci. Nehľadáme ľudí, ktorí len chcú vstúpiť do strany a potom byť pasívni.

Postup prijatia za člena

V prípade ak Vás naša vízia „strany“ zaujala a mali by ste záujem o členstvo, vyplňte, prosím, dotazník k žiadosti o členstvo a ozvú sa Vám členovia, ktorí majú na starosti priamo prijímací proces. Súčasťou vstupného procesu môže byť aj osobné stretnutie so záujemcom o členstvo.

1. Prvým krokom ešte pred samotným pristúpením k žiadosti o členstvo je prečítanie si Bystrickej deklarácie (čítajte TU), na ktorú sa v dotazníku odvolávame a s textom ktorej by ste mali súhlasiť. Je to taká naša „ústava“ a ak by ste sa chceli stať členom ODS, mali by ste sa s naším videním stotožniť.

2. Druhým krokom Vašej žiadosti o členstvo je  prečítanie si Stanov strany (čítajte TU)

3. Tretím krokom Vašej žiadosti o členstvo je vyplnenie prihlášky za člena ODS. Odkaz na prihlášku: http://ods.sk/pridajte-sa-k-nam/prihlaska-za-clena/

4. Po vyplnení dotazníka sa začne prijímací proces. V tomto období prebieha posúdenie každej žiadosti samostatne, spoločne s preverovaním žiadateľa (preverenie pravdivosti údajov na žiadosti, ako aj preverenie morálneho a osobnostného profilu žiadateľa o členstvo).

5. Po posúdení žiadosti Vás budeme kontaktovať s informáciou o výsledku Vašej žiadosti.

Práva a povinnosti nových členov

1. po prijatí za člena má každý nový člen všetky práva a aj povinnosti ako ktorýkoľvek pred ním prijatý člen

2. môže (a je priam žiadúce) zúčastňovať sa všetkých jednaní pracovných skupín

3. bude prizvaný do uzavretej facebookovej skupiny pre členov ODS, ktorá je naším hlavným vnútrostraníckym diskusným fórom

4. pokiaľ splňuje podmienky, má právo voliť a byť volený do riadiacich štruktúr alebo pracovných skupín

5. možnosť kandidovať pod hlavičkou ODS – Občianski demokrati Slovenska

6. minimálna výška mesačného príspevku je 10 EUR

Ostatné informácie

(toto potrebujem nanovo naformulovať prosím, je to opajcnuté a ja nemám veľmi dar reči)
Samozrejme, môže sa stať, že vás neprijmeme za člena. Už teraz vás prosíme, aby ste nám to nemali za zlé. Členská základňa je náš najväčší kapitál a pri najmenších pochybnostiach žiadateľov radšej odmietame. Navyše, dôvody odmietnutia vôbec nemusia súvisieť so cťou a bezúhonnosťou záujemcu. Keď niekto napríklad vo svojom životopise uvedie, že študuje, je konateľom v jednej firme a druhú rozbieha, tak len ťažko sa bude môcť reálne venovať činnosti v strane. Zároveň si vyhradzujeme právo o dôvodoch odmietnutia vás neinformovať. Aj s odmietnutými záujemcami o členstvo máme záujem spolupracovať a budeme vďační za vašu podporu. Viac o nečlenskej spolupráci sa dočítate TU.