Náš volebný program pre všetky oblasti podrobne rozpracujú naše stále pracovné programové skupiny. Prvých päť pracovných skupín Vám predstavíme v najbližšom období. Sme strana, ktorej hlavným cieľom nie je dostať sa do parlamentu, alebo do vlády. My máme vyššie ambície. Chceme sa podieľať na zodpovednom riadení krajiny a pomáhať rozvoju našej vlasti. Celé mesiace sme tvrdo pracovali a prichádzame s ponukou Tuctu riešení pre Slovensko.

Z viac ako dvadsať opatrení sme vybrali dvanásť, ktoré chceme podrobne rozpracovať, presadzovať ich a získať pre ne širšiu politickú a spoločenskú podporu. Tieto opatrenia Vám postupne budeme spolu s našimi expertmi podrobnejšie predstavovať v nasledujúcom období. Sme pragmatická pravicová strana a veríme, že zdravá konkurencia je zdrojom rastu kvality a výkonnosti. Posilňovanie konkurencie je výraznou črtou našich riešení pre Slovensko.

1. Svetová kvalita do vysokých škôl

Zásadným spôsobom zlepšíme kvalitu vysokých škôl.  Svetovú kvalitu na slovenské univerzity prinesú špičkoví profesori. Zriadime fond na preplácanie miezd pre hosťujúcich prednášateľov. (z fondu budú môcť čerpať všetky univerzity na preplatenie nákladov na ročné hosťovanie špičkových pedagógov – podmienka napríklad viac ako 10 ročná prax na niektorej z top 100 univerzít). Zrušíme nekvalitné vysoké školy, aby financie zostali pre tie kvalitné. Sprísnime podmienky pre akreditáciu vysokých škôl.

2. Hodnotenie kvality základných a stredných škôl

Vytvoríme spôsob hodnotenia kvality základných a stredných škôl. Financovanie škôl (normatív) aj jednotlivých pedagógov bude závisieť aj od dosiahnutých výsledkov. Kvalitných budeme odmeňovať a nedostatky budú riešené okrem iného aj personálnymi zmenami.

3. Komplexný rozvoj našich detí

Zavedieme centrá komplexného rozvoja dieťaťa pri školách, podporíme športové kluby a záujmové krúžky v rámci škôl a centier voľného času. Prinesieme šport a kultúru do škôl a zároveň popoludňajšiu starostlivosť o deti pracujúcich rodičov. Zavedieme systém školských autobusov

4. Podpora inovácií a podnikania

Znížime dane firmám, investujúcim do inovácií, vedy a výskumu a zabezpečíme flexibilnejší systém odpočtu daňových strát.

5. Nezávislá inšpekcia

Zriadime nezávislú Generálnu inšpekciu  bezpečnostných zborov. Táto organizácia bude strážiť čistotu a funkčnosť bezpečnostných zložiek štátu.

6. Zdanenie nelegálneho majetku

Zavedieme 100% daň na majetok presahujúci preukázané legálne príjmy.

7. Férový volebný systém

Zavedieme viac volebných obvodov, ktoré budú priamo  prostredníctvom svojich poslancov zastúpené v NR SR. V rámci nej zriadime Hornú komoru parlamentu, ktorá bude zložená z poslancov z volebných obvodov. O tento počet znížime aktuálny počet poslancov v parlamente.

8. Digitálny štát

Výrazne posilníme digitalizáciu štátu.  Občan musí mať garantovanú dostupnosť  a funkčnosť všetkých elektronických služieb.

9. Dostupné bývanie
Vytvoríme podmienky pre výstavbu dostupného bývania, vrátane štartovacích bytov, prostredníctvom, vzniku sociálnych bytových družstiev, vznikajúcich na báze komunít, obcí alebo neziskových organizácii. (podľa vzoru UK https://en.wikipedia.org/wiki/Housing_association)
10. Kombinované agrárne dotácie
Podporíme malých a stredných pôdohospodárov zmenou dotácií z výmery na kombináciu dotácií z výmery a produkcie.
11. Efektívne železnice

Zlepšíme kvalitu služieb v železničnej doprave prilákaním súkromných dopravcov a skvalitnením infraštruktúry hlavne okolo spádových miest, kde ľudia z okolia dochádzajú za prácou.

12. Flexibilita práce

Podporíme skrátené a flexibilné pracovné úväzky v privátnej sfére aj v oblasti štátnej správy, aby rodičia mohli odchádzať z práce skôr ak budú chcieť.

Stále programové skupiny

ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA otvárajú prvých päť pracovných programových skupín, v ktorých už dnes máme skúsených a renomovaných odborníkov, ale aj perspektívnych budúcich lídrov. Postupne Vám budeme predstavovať tieto skupiny a ich prácu. Našou ambíciou je postupne pokryť všetky dôležité rezorty. Naším dlhodobým cieľom je vytvoriť silné tímy, ktoré budú schopné vygenerovať niečo ako tieňovú vládu.

Naše pracovné skupiny budú mať tri hlavné úlohy:

  • vypracovať volebný program strany,

  • trvale monitorovať a analyzovať dianie vo svojej oblasti a prinášať stanoviská a konštruktívne názory,

  • dlhodobo stimulovať a generovať odbornú diskusiu a spoluprácu nielen vo svojej oblasti, organizovať odborné podujatia, diskusie a semináre.

Veríme, že naša strana bude postupne rásť a budú sa k nej pridávať ďalší odborníci a angažovaní občania, ktorým leží na srdci ďalší osud krajiny. Nechceme však budiť falošný dojem, že sme strana odborníkov, ktorá nikoho nepotrebuje a má dostatok odborníkov na všetky oblasti. Žiadna politická strana na Slovensku nemá vo svojich radoch toľko expertov, žeby odborne úplne pokryla aspoň jeden rezort.

Veríme, že úlohou politikov je moderovať odbornú diskusiu, vypočuť si expertov a osvojiť si tie ich návrhy, ktoré sa zhodujú s programovou líniou strany. Úlohou nás politikov je tieto návrhy politicky presadiť a zabezpečiť ich odbornú realizáciu.

Aj keď si chceme ponechať politickú kontrolu a politické rozhodovanie o činnosti našich pracovných skupín, naše programové skupiny otvárame aj spolupráci s našimi sympatizantmi a externými expertmi a ich združeniami. Týmto vyzývame aj odborníkov mimo politiky, aby sa zapojili do práce našich odborných záujmových komunít.

Názvy prvých 5 programových skupín:

  1. ZDRAVOTNÍCTVO

  2. SPRAVODLIVOSŤ A PRÁVNY ŠTÁT

  3. EKONOMIKA

  4. OBRANA A BEZPEČNOSŤ

  5. ZAHRANIČNÉ VECI