Krajskí koordinátori

V prípade, že chcete s nami spolupracovať, oslovte príslušného koordinátora vo vašom regióne.

BRATISLAVSKÝ KRAJ

TRNAVSKÝ KRAJ

NITRIANSKY KRAJ

TRENČIANSKY KRAJ

BYSTRICKÝ KRAJ

ŽILINSKÝ KRAJ

KOŠICKÝ KRAJ

PREŠOVSKÝ KRAJ