Financovanie

Financovanie

ODS – Občianski demokrati Slovenska (IČO 42330254, do dňa 10.02.2022 pôsobiaca pod menom hnutie Trebišov Nahlas, ďalej len politická strana) je financovaná členskými príspevkami a peňažnými darmi.

Evidencia darcov

Zoznam darcov zverejňovaný na základe ustanovenia § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v platnom znení, za predchádzajúce roky:

ROK 2023
V kalendárnom roku 2023 politická strana neprijala peňažný dar, nepeňažný dar alebo iné bezodplatné plnenie, ktorého suma by bola vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy.

ROK 2022
V kalendárnom roku 2022 politická strana neprijala peňažný dar, nepeňažný dar alebo iné bezodplatné plnenie, ktorého suma by bola vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy.

ROK 2021
V kalendárnom roku 2021 politická strana neprijala peňažný dar, nepeňažný dar alebo iné bezodplatné plnenie, ktorého suma by bola vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy.

ROK 2020
V kalendárnom roku 2020 politická strana neprijala peňažný dar, nepeňažný dar alebo iné bezodplatné plnenie, ktorého suma by bola vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy.

ROK 2019
V kalendárnom roku 2019 politická strana neprijala peňažný dar, nepeňažný dar alebo iné bezodplatné plnenie, ktorého suma by bola vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy.

ROK 2018
Ing. Gejza Gore vo výške 1 000 EUR
Ing. Ľubomír Bulla vo výške 1 000 EUR
Finančné dary 2018
V kalendárnom roku 2018 politická strana neprijala nepeňažný dar alebo iné bezodplatné plnenie, ktorého suma by bola vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy.

ROK 2017
V kalendárnom roku 2017 politická strana neprijala peňažný dar, nepeňažný dar alebo iné bezodplatné plnenie, ktorého suma by bola vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy.

ROK 2016
V kalendárnom roku 2016 politická strana neprijala peňažný dar, nepeňažný dar alebo iné bezodplatné plnenie, ktorého suma by bola vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy.

Evidencia členských príspevkov

Zoznam členských príspevkov zverejňovaný na základe ustanovenia § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v platnom znení, za predchádzajúce roky:

ROK 2023
Ing. Pavel Macko, CSc. vo výške 1 705 EUR
Marcel Vašš vo výške 1 700 EUR
Ing. Ivan Lobotka vo výške 1 480 EUR
Členské príspevky nad určený limit 2023

ROK 2022
V kalendárnom roku 2022 politická strana neprijala členský príspevok, ktorého suma by bola vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy.

ROK 2021
V kalendárnom roku 2021 politická strana neprijala členský príspevok, ktorého suma by bola vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy.

ROK 2020
V kalendárnom roku 2020 politická strana neprijala členský príspevok, ktorého suma by bola vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy.

ROK 2019
V kalendárnom roku 2019 politická strana neprijala členský príspevok, ktorého suma by bola vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy.

ROK 2018
členské od Ing. Marián Kolesár, Ternavská 2238/7, 07501 Trebišov vo výške 3300 EUR

ROK 2017
V kalendárnom roku 2017 politická strana neprijala členský príspevok, ktorého suma by bola vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy.

ROK 2016
V kalendárnom roku 2016 politická strana neprijala členský príspevok, ktorého suma by bola vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy.

Pôžičky

Osobitná evidencia pôžičiek zverejňovaná na základe ustanovenia § 22 ods. 7 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v platnom znení, za predchádzajúce roky:

2023
V kalendárnom roku 2023 politická strana neprijala žiadnu pôžičku.

2022
V kalendárnom roku 2022 politická strana neprijala žiadnu pôžičku.

2021
V kalendárnom roku 2021 politická strana neprijala žiadnu pôžičku.

2020
V kalendárnom roku 2020 politická strana neprijala žiadnu pôžičku.

2019
V kalendárnom roku 2019 politická strana neprijala žiadnu pôžičku.

2018
V kalendárnom roku 2018 politická strana neprijala žiadnu pôžičku.

2017
V kalendárnom roku 2017 politická strana neprijala žiadnu pôžičku.

2016
V kalendárnom roku 2016 politická strana neprijala žiadnu pôžičku.