PRIDAJTE SA K NÁM

PRIDAJTE SA K NÁM DO ODS

kongres 2022

V prvom rade ďakujeme za Váš záujem o členstvo v ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA. Ešte pred samotnou žiadosťou o členstvo v nižšie uvedenom texte nájdete základné informácie, ktoré by ste si mali ako záujemca o členstvo prečítať a stotožniť sa s nimi.

Kto je ODS a akí by sme chceli byť

My v ODS – Občianski demokrati Slovenska chceme tvoriť silnú politickú protiváhu ľavicovým a ľavicovo-populistickým stranám, ktoré len spotrebúvajú zdroje, ale nestarajú sa o dlhodobú budúcnosť krajiny. Zároveň ponúkame občanom rozumnú stredo-pravú alternatívu k pravicovým populistom a extrémistom. Chceme budovať silné, demokratické a prosperujúce Slovensko sebavedomých občanov, v ktorom sa darí poctivým, šikovným a usilovným a ktoré stíha darebákov.

Koho hľadáme

Hľadáme aktívnych ľudí, ktorí majú podobné smerovanie ako my – pravicoví, proeurópsky orientovaní ľudia. Hľadáme ľudí, ktorí chcú ísť do politiky na komunálnej alebo aj národnej úrovni, ale aj ľudí, ktorí majú celkovo záujem o politiku  a chcú prispieť svojím dielom k úspešnosti našej strany svojou aktivitou v odborných skupinách, v politickej kampani alebo finančne podporiť našu činnosť. Vytvárame komunitu ľudí, ktorí sú slušní a chcú zmeniť Slovensko, aby sa tu oplatilo žiť a pracovať.

Postup prijatia za člena

V prípade ak Vás naša vízia strany zaujala a mali by ste záujem o členstvo, vyplňte dotazník k žiadosti o členstvo a ozvú sa Vám členovia, ktorí majú na starosti priamo prijímací proces. Súčasťou vstupného procesu môže byť aj osobné stretnutie so záujemcom o členstvo.

1. Prvým krokom ešte pred samotným pristúpením k žiadosti o členstvo je prečítanie si Bystrickej deklarácie (čítajte TU), na ktorú sa v dotazníku odvolávame a s textom ktorej by ste mali súhlasiť. Je to taká naša „ústava“ a ak by ste sa chceli stať členom ODS, mali by ste sa s naším videním stotožniť. Ďalej odporúčame prečítať si stanovy strany ODS – Občianski demokrati Slovenska  (čítajte TU).

2. Druhým krokom Vašej žiadosti o členstvo, je vyplnenie prihlášky pre vstup za člena ODS. 

3. Po vyplnení dotazníka sa začne štandardný prijímací proces. V tomto období prebieha posúdenie každej žiadosti samostatne, spoločne s preverovaním žiadateľa (preverenie pravdivosti údajov v žiadosti, ako aj preverenie morálneho a osobnostného profilu žiadateľa o členstvo).

4. Po posúdení žiadosti Vás budeme kontaktovať s informáciou o výsledku Vašej žiadosti.

Práva a povinnosti nových členov:

1. po prijatí za člena má každý nový člen všetky práva a aj povinnosti ako ktorýkoľvek pred ním prijatý člen,

2. môže (a je priam žiadúce) zúčastňovať sa všetkých jednaní pracovných skupín,

3. bude prizvaný do uzavretej facebookovej skupiny pre členov ODS, ktorá je naším hlavným vnútrostraníckym diskusným fórom,

4. pokiaľ splňuje podmienky, má právo voliť a byť volený do riadiacich štruktúr alebo pracovných skupín,

5. možnosť kandidovať pod hlavičkou ODS – Občianski demokrati Slovenska,

6. minimálna výška mesačného príspevku je 10 EUR.