ODSUDZUJEME TERORIZMUS A NÁSILIE

Občianski demokrati Slovenska sú šokovaní teroristickým útokom vo Viedni. Hlboko súcitíme so všetkými postihnutými a vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým nevinných obetí a celému rakúskemu ľudu. Všetkým zraneným želáme skoré uzdravenie.

Odsudzujeme terorizmus a akékoľvek formy násilia a extrémizmu, ktoré sú útokom proti ľudskosti a proti základným hodnotám demokracie a slobody. Použitie akéhokoľvek násilia na presadzovanie politických cieľov, alebo náboženských a ideologických myšlienok je neakceptovateľné a musíme sa účinne brániť.

Medzinárodný terorizmus sa nedá poraziť individuálnymi akciami, ale len širokou spoluprácou a solidaritou demokratických krajín. Vyzývame vládu a štátne orgány SR, aby prijali dôsledné a účinné opatrenia pre boj s terorizmom, aktívne sa zapájali do spolupráce demokratických krajín. Súčasne žiadame dôslednú reformu spravodajských a bezpečnostných zložiek, ktorá zabezpečí ich efektívnosť v boji so skutočnými hrozbami a zabráni ich zneužívaniu na vnútropolitický a mocenský boj.