Slovensko potrebuje zlepšiť podnikateľské prostredie

Slovensko potrebuje zlepšiť podnikateľské prostredie

Slovensko potrebuje zlepšiť podnikateľské prostredie

Naša prosperita záleží na tom, ako sa darí podnikateľom, pôsobiacim na Slovensku. Určite platí, že podnikaniu sa najlepšie darí tam, kde štát čo najmenej zasahuje do podnikania. Určite by pomohlo odbúranie každodennej byrokracie, avšak Slovensko má zásadnejšie problémy.
 
ODS považuje nasledujúce oblasti za najzávažnejšie problémy podnikateľského prostredia:
 
👉 vymožiteľnosť práva, ktorá má byť rýchla a spravodlivá;
👉 vzdelaní a pre prácu kvalifikovaní ľudia, ktorí dokážu podnikať, alebo byť prínosom pre firmy na zamestnaneckej pozícii;
👉 obchodovanie so štátom musí byť jednoduché, férové, transparentné a dostupné všetkým podnikateľom;
👉 daňovo-odvodové zaťaženie práce musí byť nižšie, aj keby to malo znamenať navýšenie majetkových a environmentálnych daní;
👉 začiatok podnikania musí byť jednoduchý a ak je to možné, aj čo najmenej rizikový;
👉 stavebné konanie má byť rýchle, transparentné a predvídateľné; do tejto oblasti patria aj podmienky pre pripojenie novej výrobnej kapacity na dopravnú, energetickú a ďalšiu potrebnú infraštruktúru.
 
V nadchádzajúcich dňoch Vám predstavíme vybrané opatrenia, ktoré navrhuje ODS na zlepšenie podnikateľského prostredia.