ZADRŽALI ŠPECIÁLNEHO PROKURÁTORA KOVÁČIKA

Občianski demokrati Slovenska vítajú dnešnú správu o zadržaní špeciálneho prokurátora a vysokého funkcionára polície. Špeciálny prokurátor svojou nečinnosťou a pochybnými krokmi dlho vyvolával otázky ohľadom účinnosti boja s organizovaným zločinom a korupciou na najvyšších miestach. Rešpektujeme prezumpciu neviny a veríme, že orgány činné v trestnom konaní objektívne vyšetria vzťahy špeciálneho prokurátora k organizovanému zločinu.

Bohužiaľ, je príliš veľa indícií, že v prípade justície a prokuratúry nešlo len o individuálne zlyhania jednotlivca. Dlhodobo zlyhávali celé inštitúcie a samo-očistné mechanizmy týchto inštitúcií. Pre návrat k slušnému a právnemu štátu nestačí len vymeniť pár funkcionárov a stíhať odpadlíkov. Naopak justícia aj prokuratúra potrebujú zásadné reformy, aby sa v budúcnosti mafia nemohla dostal tak hlboko do zložiek, ktoré majú garantovať spravodlivý právny štát.

Riešenia sú: reforma polície, reforma súdnictva a reštrukturalizácia prokuratúry po zvolení nového generálneho prokurátora. Ten by mal pripraviť nový model fungovania prokuratúry a kontrolných mechanizmov. Rovnako podporujeme vytvorenie vyššieho správneho súdu, ktorý by sa zaoberal práve trestnou činnosťou odpadlíkov zo systému. Rovnako je treba vyšetrovanie príslušníkov bezpečnostných zložiek a prokuratúry zveriť do právomoci nezávislej inšpekcie na spôsob generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov. O jej právomociach je potrebná hlboká odborná a politická diskusia.

foto:tasr