Etická komisia

lubka-rehakova

Ľubica Reháková

členka etickej komisie

Ladislav Nagy

člen etickej komisie

Barbora Pachnerová

členka etickej komisie