Stále programové skupiny

Stále programové skupiny

ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA otvárajú prvých päť pracovných programových skupín, v ktorých už dnes máme skúsených a renomovaných odborníkov, ale aj perspektívnych budúcich lídrov. Postupne Vám budeme predstavovať tieto skupiny a ich prácu. Našou ambíciou je postupne pokryť všetky dôležité rezorty. Naším dlhodobým cieľom je vytvoriť silné tímy, ktoré budú schopné vygenerovať niečo ako tieňovú vládu.

Naše pracovné skupiny budú mať tri hlavné úlohy:

  • vypracovať volebný program strany,

  • trvale monitorovať a analyzovať dianie vo svojej oblasti a prinášať stanoviská a konštruktívne názory,

  • dlhodobo stimulovať a generovať odbornú diskusiu a spoluprácu nielen vo svojej oblasti, organizovať odborné podujatia, diskusie a semináre.

Veríme, že naša strana bude postupne rásť a budú sa k nej pridávať ďalší odborníci a angažovaní občania, ktorým leží na srdci ďalší osud krajiny. Nechceme však budiť falošný dojem, že sme strana odborníkov, ktorá nikoho nepotrebuje a má dostatok odborníkov na všetky oblasti. Žiadna politická strana na Slovensku nemá vo svojich radoch toľko expertov, žeby odborne úplne pokryla aspoň jeden rezort.

Veríme, že úlohou politikov je moderovať odbornú diskusiu, vypočuť si expertov a osvojiť si tie ich návrhy, ktoré sa zhodujú s programovou líniou strany. Úlohou nás politikov je tieto návrhy politicky presadiť a zabezpečiť ich odbornú realizáciu.

Aj keď si chceme ponechať politickú kontrolu a politické rozhodovanie o činnosti našich pracovných skupín, naše programové skupiny otvárame aj spolupráci s našimi sympatizantmi a externými expertmi a ich združeniami. Týmto vyzývame aj odborníkov mimo politiky, aby sa zapojili do práce našich odborných záujmových komunít.

Názvy prvých 5 programových skupín:

  1. ZDRAVOTNÍCTVO

  2. SPRAVODLIVOSŤ A PRÁVNY ŠTÁT

  3. EKONOMIKA

  4. OBRANA A BEZPEČNOSŤ

  5. ZAHRANIČNÉ VECI