Revízna komisia

danka-michalkova

Dana Michálková

členka revíznej komisie

Lukáš Marman

člen revíznej komisie

Vladimír Kravčík

člen revíznej komisie