Revízna komisia

Revízna komisia

lukas-marman

Lukáš Marman

člen revíznej komisie

vladok-kravcik

Vladimír Kravčík

člen revíznej komisie