PREDSEDNÍCTVO

PREDSEDNÍCTVO STRANY

predseda

1. podpredseda

2. podpredsedníčka

3. podpredseda

člen predsedníctva

členka predsedníctva

člen predsedníctva

člen predsedníctva

člen predsedníctva

člen predsedníctva