PREDSEDNÍCTVO STRANY

pavel macko

predseda

1. podpredseda

Milena Fejérová

2. podpredsedníčka

3. podpredseda

členka predsedníctva

člen predsedníctva

Zuzana Kotrus Rákociová

členka predsedníctva

člen predsedníctva

člen predsedníctva