PREDSEDNÍCTVO

PREDSEDNÍCTVO STRANY

predseda

1. podpredsedníčka

2. podpredseda

člen predsedníctva

členka predsedníctva

člen predsedníctva

člen predsedníctva

Peter Zarnovsky

Peter Žarnovský

člen predsedníctva

rasto-jusko

RastislavJusko

člen predsedníctva