PREDSEDNÍCTVO

PREDSEDNÍCTVO STRANY

predseda

1. podpredsedníčka

3. podpredsedníčka

člen predsedníctva

člen predsedníctva